Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Poznaj nas bliżej

Otwarcie ZAZ 2003

Zakład Aktywności Zawodowej od 2003 roku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Elbląskiego, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 01.01.2010 roku, działa jako samorządowy zakład budżetowy.

Zakład został stworzony jako pierwszy w województwie warmińsko-mazurskim przez Powiat Elbląski na podstawie umowy zawartej między Powiatem Elbląskim a Marszałkiem Województwa Warmińsko -Mazurskiego a także przez PFRON i Marszałka Woj. Warm-Maz. , w imieniu którego w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Obecnie zatrudnia 58 osób z czego 42 osoby niepełnosprawne w czterech działach produkcji: stolarnia, wiklina, pralnia i tapicernia oraz 16 osób w kadrze obsługowo- rehabilitacyjnej.

Zakład finansowany jest z czterech źródeł :
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Środki zakładu pozyskane ze sprzedaży wyrobów i usług
3. System Obsługi Dofinansowań „SOD”
4. Organizator – Starostwo Powiatowe w Elblągu
5. Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego

Osoby niepełnosprawne zatrudnione są od 0,55 etatu do 0,8 etatu , dodatkowo uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych, niewliczanych do czasu pracy (60 minut dziennie).

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w trzech blokach zadaniowych :
statuetka lodołamacz
1. rehabilitacja zawodowa
2. terapia zajęciowa
3. praca socjalna
Kierownik zakładu dokonuje - przy udziale zespołu programowego, raz w roku - okresowej oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Pracownicy, osiągający odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej kierowani są do Zakładów Pracy Chronionej lub na „otwarty rynek”.

Cele ZAZ:

Rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
Przygotowanie do niezależnego i samodzielnego życia w otwartym środowisku
Pomoc przy procesie samorealizacji
Przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy na wolnym rynku
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Informujemy Państwa, że korzystając z usług Zakładu

Aktywności Zawodowej przyczyniacie się Państwo

do prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych powiatu elbląskiego.

 

Oferujemy Państwu usługi w zakresie: Stolarstwa, Tapicerstwa, Wikliniarstwa oraz Pralnictwa.

Zapraszamy do współpracy firmy oraz osoby indywidualne.